Elektronikk i framtiden

 

Elektronikk, datamaskiner og Internett finner stadig nye bruksområder. I det siste har IoT, “Internet of Things”, blitt et vanlig begrep, som sikter til at stadig flere ting blir knyttet til Internett, slik at man for eksempel kan styre panelovnen på hytta med en app, eller sjekke hvor mye bensin (eller strøm) som er igjen på bilen via Internett. Det kan virke som om det bare er fantasien som setter grenser for hva Internett kan brukes til.

Innen industrien er det mye snakk om Industry 4.0, også kalt “smart factories”. Dette handler mye om hvordan utviklingen i industrien nå er i ferd med å gå et skritt “tilbake” fra masseproduksjon til en mer effektiv produksjon “etter behov”. Dette blir muliggjort ved hjelp av avanserte digitale verktøy for planlegging, koordinering og styring, og nye måter å kommunisere med produksjonsutstyr på (IoT), og videre ved at maskiner i økende grad kommuniserer med hverandre og tar beslutninger.

Det er vanskelig å spå hvordan utviklingen vil gå videre, men det er liten tvil om at elektronikk har kommet for å bli. En hverdag uten elektronikk vil for de fleste være utenkelig. Det har til og med blitt foreslått at tilgang til Internett burde vært en menneskerettighet, med tanke på hvilken enorm mengde informasjon som er tilgjengelig via Internett, og hvilken fordel det gir.