Internett – en digital revolusjon

 

Etter hvert som datamaskiner ble billigere og kraftigere fant man flere og flere bruksområder, og det ble etterhvert vanlig også å eie sin egen datamaskin. Men datamaskiner var lenge først og fremst et verktøy for å behandle informasjon, ikke en kommunikasjonsplattform. Men dette endret seg kraftig etter utviklingen av Internett. Internett åpnet opp for digital kommunikasjon mellom datamaskiner over hele verden, og på denne måten kunne man ikke bare behandle informasjon, men også spre den videre.

I dag har Internett revolusjonert en rekke områder, og Internett begynner å få innpass i stadig flere aspekter av hverdagslivet. Internett har i større eller mindre grad tatt over for en rekke eldre kommunikasjonsformer. Det finnes vel knapt en avis som ikke også har en internettversjon, stadig flere velger å heller streame videoer enn å f.eks. kjøpe en DVD, og e-post har for det meste tatt over for brev sendt via post.

Men først og fremst har Internett fått en unik rolle for å gjøre informasjon tilgjengelig. Med smarttelefoner, som begynner å bli allemannseie, har man tilgang til en enorm mengde informasjon, rett fra lomma. Alt fra åpningstidene til nærbutikken til forskningsartikler er tilgjengelig på Internett.