Elektronikkens innvirkning på medier og kommunikasjon

 

Elektronikk har hatt en avgjørende rolle i måten vi kommuniserer og sprer informasjon på. Hvor tidligere muntlige eller skriftlige beskjeder måtte sendes med bud, kan man nå sende beskjeder elektronisk som når fram umiddelbart, eller man kan ringe eller til og med holde videosamtaler. Private telefoner har lenge vært vanlig i de aller fleste deler av verden, og også mobiltelefoni er i dag en selvfølge i alle industrialiserte land, og i økende grad også i utviklingsland.

Utviklingen av massemedia har også gått hånd i hånd med utviklingen av elektronikken, helt siden oppfinnelsen av vakuumrøret. Vakuumrør blir ofte kalt radiorør, nettopp fordi radio var et av de første bruksområdene. Radioen forandret hvordan nyheter ble formidlet. Mens man tidligere måtte vente til avisen kom ut neste dag, kunne man nå få “live” nyheter fra radioen, og senere også med levende bilder på TV. Elektronikken forandret ikke bare hvor raskt nyheter kunne nå fram, men også uttrykksformen ble endret. Mens det skrevne ord har vært dominerende for å spre budskap helt siden trykkepressen ble oppfunnet, har radio og TV ført til at lyd og bilde i større grad har blitt den foretrukne formen for å spre budskap.