Hva er elektronikk?

 

Elektronikk handler om å styre noe ved hjelp av elektrisitet. I dagens samfunn spiller elektronikk en svært viktig rolle, da elektrisk styring står sentralt i mange deler av vårt samfunn, i alt fra personlig underholdning til industri. Den elektriske styringen oppstår ved bruk av såkalte aktive komponenter i elektriske kretser, hovedsakelig transistorer. Prinsippet bak disse grunnleggende aktive komponentene er at små signaler brukes til å styre større signaler. Andre komponenter som spiller en viktig rolle i elektroniske kretser er motstandere, kondensatorer, spoler, dioder og transformatorer. Ofte kombineres flere slike komponenter i integrerte kretser, hvor en rekke komponenter er bygd inn i en “chip”.

Analog og digital elektronikk

Et viktig skille innenfor elektronikken er mellom analoge og digitale elektriske kretser. Digitale kretser behandler informasjon representert ved “nuller og enere”. Et digitalt signal er enten 0 eller 1, altså på eller av. Alle større og mindre datamaskiner, alt fra PC-er til kalkulatorer, bygger på digital elektronikk. Analoge kretser, derimot, er ikke bare på eller av, men behandler alle mulige signaler. Et klassisk eksempel på en analog krets er en forsterker, som øker styrken på et lydsignal. På mange måter kan man si at digital elektronikk har fått en viktigere rolle enn den analoge elektronikken i det moderne samfunn, hvor bortimot “alt” av elektriske apparater og maskineri vi omgir oss med til daglig inneholder en eller annen form for en digital datamaskin. På den annen side er i prinsippet all elektronikk analog, og når hastigheten i digitale kretser øker spiller analoge effekter en stadig viktigere rolle, og er ofte en begrensning for hvor fort en digital krets kan operere.

Integrerte kretser

Digitale kretser pakkes ofte inn i integrerte kretser, som består av halvledermateriale, oftest silisium. Den viktigste komponenten i digitale kretser er transistoren, og slike integrerte kretser inneholder alt fra noen titalls til flere milliarder transistorer på et svært lite område, og avstander i integrerte kretser måles ofte i nanometer. Integrerte kretser inneholder ofte også flere andre grunnleggende elektroniske komponenter, som motstander og dioder.

Prosessorer

En prosessor er den sentrale komponenten i en datamaskin, og kan ses på som selve “hjernen”, som utfører alt arbeidet i datamaskinen. En prosessor er en type integrert krets, og kan bestå av opptil flere milliarder transistorer. Både PC-er og mobiltelefoner, og også TV-er og biler inneholder (minst) en prosessor, og i dag finner man gjerne en prosessor også i panelovnen i stua.

Elektronikk er ikke bare elektrisitet

Elektronikk omhandler ikke bare elektrisitet, men også for eksempel elektromagnetisme, varme, lyd og lys. For eksempel kan elektroniske kretser både brukes til å avgi lys, som i ulike typer skjermer, og også for å måle lys. Elektroniske lys-sensorer og digital signalbehandling har de siste tiårene blitt så avanserte at digitale kameraer har overtatt rollen som den primære kamerateknologien for folk flest, framfor klassiske filmkameraer.