Teknologi for bedre miljø

Teknologi kan hjelpe til med å skape et mer bærekraftig miljø. Men teknologi alene kan ikke frelse oss fra de miljøskadene vi allerede har påført verden. Det finnes to synsvinkler når det gjelder møtet mellom teknologi og miljø: Man må spørre seg om hvordan man kan hindre at utviklingen av ny teknologi virker skadelig på miljøet, og hvordan man kan utvikle ny teknologi som kan være med på å løse miljøutfordringene. Det siste spørsmålet handler blant annet om å utvikle produkter og systemer som eliminerer utslipp med nedbrytende innvirkning på miljøet.

Teknologiens innvirkning på arbeidsmarkedet

Den teknologiske utviklingen har ikke bremset opp. Den beveger seg raskere og raskere inn i fremtiden. Det er kommet store fremskritt innenfor blant annet robotikk og kunstig intelligens, noe som betyr at utviklingen går enda hurtigerere enn før. Dette bidrar også til å endre det sosiale miljøet. Et eksempel er arbeidsmarkedet og hvordan dette fungerer med tanke på jobbsøking og ansettelser. Nå finnes det faktisk bedrifter der dataspill tas i bruk for å finne nye medarbeidere. Grunnen er jakten på de beste datahjernene. Arbeidsoppgavene og kompetansebehovet er blitt endret i mange bedrifter etter innføringen av ny teknologi. Det stilles rett og slett nye krav til medarbeiderne, og faren er at mange ikke klarer presset om å følge den teknologiske utviklingen. Her kommer spørsmålet om menneskelige verdier inn.

Det å handle online

Den nye teknologien og hyppig bruk av Internett har dessuten ført til at mange handler online. Dette har skapt en ny og stor utfordring for butikker generelt, og er et godt eksempel på hvordan teknologien fysisk endrer samfunnet. Mange små og store butikker har gitt etter for presset og legges ned. Forbrukerne derimot, er vinnerne i denne teknologiske utviklingen. De finner i dag de aller fleste varer til mye lavere priser på nettet, blant annet på sider som furniturebox.no. Her kan de finne flotte møbler til både hjem og hage til alltid lave priser. Det å ta vekk det dyre mellomleddet som den fysiske butikken faktisk er, gjør at varene blir billigere og kunden sparer penger.