Teknologi og elektronikk

I denne artikkelen skal vi snakke om elektronikk og hvordan teknologien har utviklet seg i de siste årene. Spesielt så skal vi se litt nærme på den teknologiske revolusjonen som har ført til at elektronikk har blitt så veldig mye billigere i det siste. Til slutt skal vi se hvordan verden kan komme til å utvikle seg videre dersom vi er heldige.

Teknologiske utvikling

Det første vi må huske er at teknologien har vært i utvikling veldig lenge. På grunn av at vi på et tidspunkt lærte oss å kontrollere elektrisitet så har samfunnet vårt blitt veldig mye bedre, men det er fortsatt noen ting som vi må være forsiktige med. For eksempel så kan det hende at vi kommer til å ødelegge planeten vår dersom vi fortsetter å forurense som vi gjør. En stor del av denne forurensningen kommer fra at vi alltid prøve å skape mer strøm. Det finnes mange forskjellige måter å gjøre det på, men noen av disse er ikke gode for planten.

Dersom du vil forsyne dine strømbehov med en kilde som er mer miljøvennlig så kan du besøke Tibber.com/no/ for å finne alt det du trenger.

Datamaskiner

En av de største ressursene vi har i dagens verden er datamaskiner. Det første vi utviklet som gjorde dette mulig er prosessorer til datamaskiner. Dette er rett og slett fysiske enheter som veileder elektriske signaler gjennom datamaskinen. Det kan være litt vanskelig å forstå konseptet, men det en datamaskin egentlig er en maskin som signaliserer gjennom “av” og “på” brytere.

Når disse kodene samles sammen så kan de være med på å skape det du ser på skjermen din når du leser dette. Det kan være komplisert å forstå rent matematisk sett, men det er egentlig ikke så ulikt med den egentlige verden vi lever i. For eksempel, når du ser på et eller annet objekt med øynene dine, så ser du ikke realiteten nøyaktig som den er, men det er lys som blir tolket i hjernen din til å gi deg et inntrykk av hva du ser.

Når dette skjer så er det også signaler i hjernen din som fyrer av i forskjellige kombinasjoner, og dette er med på å skape din virkelighet sånn som du ser den.

Datamaskiner fungerer på den samme måten. Snart kommer dette til å bli mye mer komplisert. Dagens datamaskiner fungerer gjennom bits. For eksempel “0111” er et signal som sier “av,på,på,på” og dette fører til at datamaskinen gjør en eller annen kommando. Snart kommer dette til å endre seg fordi vi er på nære nippet til å finne opp kvantedatamaskiner. Disse fungerer på samme måte, men de er mye kraftigere fordi istedenfor “bits” så bruker vi “kvantebits”. Dette vil egentlig si at signalene er både av og på samtidig. Dette er veldig kompleks, men kan bli en virkelighet snart.