Teknologien og vår hverdag

Hverdagen vår de siste 50 årene har endret seg dramatisk. Vi har gått fra telegrafen til smarttelefoner og kan enkelt betjene vår egen bankkonti, noe som så sent som på 90-tallet virket som et futuristisk fiksjon for alle og enhver. Med ny teknologi kan man nå enkelt komme seg fra Oslo til New York på mindre enn 9 timer, der man for 50 år siden brukte flere dager for å komme seg gjennom samme distanse. Teknologien griper direkte inn i vår hverdag – privat og på jobb. Men får vi mennesker mindre å gjøre av den grunn?

Robotene tar over enkelte jobber

teknologien endrer Norge, det er ikke en påstand – det er et faktum. Slik teknologien har utfordret menneskeheten siden vi fant opp hjulet og endret hele verden, vil den også gjøre det i fremtiden. Dagens arbeidsplasser trenger ikke være de samme om 30 år, men det vil fortsatt være behov for menneskelig kapasitet, selv om robotene tar over en del av arbeidsplassene. Automatisering av produksjonslinjer – det være seg å lage biler, klær eller mat – gjør at folk på disse linjene ikke nødvendigvis trenges der. Disse jobbene vil robotene på en mer effektiv måte ta over, og de har allerede gjort mye av det. Men det vil også komme behov for vedlikehold, oppsyn og andre kontrollinstitusjoner i slike bedrifter som vil trenges fremover.

Fortsatt marked for håndlagde produkter

Selv om automatiseringen gjerne tar over en del av den masseproduserte delen av arbeidslivet, så er det et stort marked for håndlagde produkter, som fra Footway.no og andre lignende selskaper. Her trengs det fortsatt et menneskelig øye for søm og design, så vel som at vi fortsatt trenger mennesker i servicenæringene som kan behandle andre mennesker. Teknologi betyr ikke at vi blir arbeidsledige, men at vi får hjelp til å utføre arbeidsoppgavene våre mer effektivt. Hverdagen endres i takt med teknologiens utvikling. Det handler om å være med på moderniseringen og få tid til andre ting enn det man tradisjonelt gjorde før. Et eksempel er jo i den tiden da man hadde en egen heisfører på hvert hotell fordi en heis var komplisert å styre. Det var tider det!